Welkom

Urine inleveren ?

Vraag aan de balie een gratis potje. Wel zo handig voor u en bovendien geeft het gebruik van deze potjes een zo betrouwbaar mogelijke uitslag van het urineonderzoek.

Geluidopnames in de spreekkamer

U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw huisarts, bijvoorbeeld door middel van uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. De opnames kunnen soms handig zijn, als u informatie nog eens terug wil luisteren. Het verspreiden van de opnames buiten de privesfeer (bijv. via social media) is wettelijk niet toegestaan. Voor beeldopnames moet u overigens altijd tevoren toestemming vragen. 

Parkeren

Op het parkeerterrein voor de praktijk is een zogenaamde 'blauwe zone' ingesteld. Dit betekent, dat u er maximaal 2 uur mag parkeren, waarbij u gebruikt dient te maken van een parkeerschijf. Deze moet goed zichtbaar achter de voorruit geplaatst zijn. Er wordt gecontroleerd.  

 

image

 

 

 

 

 

nieuws