Welkom

Urine inleveren ?

Vraag aan de balie een gratis potje. Wel zo handig voor u en bovendien geeft het gebruik van deze potjes een zo betrouwbaar mogelijke uitslag van het urineonderzoek.

Geluidopnames in de spreekkamer

U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw huisarts, bijvoorbeeld door middel van uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. De opnames kunnen soms handig zijn, als u informatie nog eens terug wil luisteren. Het verspreiden van de opnames buiten de privesfeer (bijv. via social media) is wettelijk niet toegestaan. Voor beeldopnames moet u overigens altijd tevoren toestemming vragen. 

Parkeren

Op het parkeerterrein voor de praktijk is een zogenaamde 'blauwe zone' ingesteld. Dit betekent, dat u er maximaal 2 uur mag parkeren, waarbij u gebruikt dient te maken van een parkeerschijf. Deze moet goed zichtbaar achter de voorruit geplaatst zijn. Er wordt gecontroleerd.  

 

Expositie

In de wachtkamer en de gangen van de praktijk vindt u op dit moment een expositie van Chiel Noordeloos (1949).

Hij begon ruim 25 jaar geleden te schilderen en in die tijd ontstond ook de interesse in grafiek. Al jaren werkt hij inmiddels op het etsatelier van Janni Hagoort in Ouwerkerk aan den IJssel. Sinds een jaar of zeven is hij actief lid van Gouwepalet. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar alle aspecten van het landschap, die hij vaak transformeert naar gedroomde landschappen, waarbij de laatste jaren een trend zichtbaar wordt naar verdere abstractie. 

 chiel_vest_2017

 

 

 

 

 

 

image