Geluidopnames in de spreekkamer

U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw huisarts, bijvoorbeeld door middel van uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. De opnames kunnen soms handig zijn, als u informatie nog eens terug wil luisteren. Het verspreiden van de opnames buiten de privesfeer (bijv. via social media) is wettelijk niet toegestaan.

Voor beeldopnames moet u overigens altijd tevoren toestemming vragen.