Klachtenformulier

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Onze huisartsengroepspraktijk bestaat uit 4 praktijken waar in totaal twintig mensen werken. Waar mensen werken gaat er wel eens iets verkeerd. Zo ook bij ons in de praktijk.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Wij vinden het belangrijk dat u met uw klacht naar ons toekomt.
 We willen graag weten wat er verkeerd is gegaan. We willen weten waarom het zo is gegaan, zodat we kunnen leren van onze fouten. Zo kunnen we fouten misschien voorkomen.
Dat is in het belang van ons allemaal.

Gaat er iets fout? Vul dan ons klachtenformulier in. Schrijf zo duidelijk mogelijk op wat uw klacht is. Geef het aan één van de assistentes, praktijkondersteuners of huisartsen. Onze klachtencoördinator zorgt ervoor dat u wordt gebeld binnen 5 werkdagen.

Klik hier voor het klachtenformulier

 

Als dit niet werkt, wat dan?

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.

De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.
De klachtenfunctionaris is ook te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 

Voor aanvullende informatie over onze klachtenregeling: klik hier.