Multidisciplinair overleg

Soms kan het zijn dat uw medische situatie erg gecompliceerd wordt en er vele zorgverleners betrokken zijn bij uw dagelijks bestaan. In deze situaties wordt er dan voor gekozen een  ‘multidisciplinair overleg’ te organiseren. Hierbij overleggen huisarts, praktijkondersteuner (POH), thuiszorg en evt. andere professionals over uw situatie. Het doel van dit overleg is het optimaal afstemmen van de zorg rondom u. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, geeft u dit dan alstublieft aan bij uw huisarts of bij de assistente.