Huisarts in opleiding

Wie huisarts wil worden, moet na het behalen van het artsexamen de specialisatie huisartsgeneeskunde volgen. Deze specialisatie duurt drie jaar. Er wordt tijdens deze specialisatie steeds gewerkt onder begeleiding van een ervaren huisarts, de opleider huisartsgeneeskunde. Bij ons in de praktijk zijn dat dokter Brocke en dokter Rutten.

Waarom werkt de praktijk met huisartsen in opleiding ?

De huisartsen willen graag hun ervaring en enthousiasme voor het vak overbrengen aan jonge artsen, om op die manier goede huisartsen voor de toekomst af te kunnen leveren en een toekomstig tekort aan huisartsen vóór te zijn. Bovendien brengen deze jonge artsen vaak andere inzichten en nieuwe ideeën mee vanuit de opleiding.

Een afspraak bij de huisarts in opleiding

Soms zal het zo zijn, dat u eerder terecht kan bij de huisarts in opleiding en krijgt u een afspraak aangeboden bij één van hen. Als u liever door de eigen huisarts gezien wil worden, kan u dat altijd aangeven aan de assistente.