Keuringen

U kunt in onze groepspraktijk uitsluitend terecht voor rijbewijskeuringen. Voor bijvoorbeeld een duikkeuring of een verklaring of u in staat bent om te sporten kunt u terecht bij andere instanties; de assistente kan u daarin zo nodig adviseren.

U kunt voor een rijbewijskeuring (categorie A, B, BE) terecht bij dokter Kerseboom.

Bel voor het maken van een afspraak met de assistente (0182)533 133.

Vanaf het 75e jaar moet bij de verlenging van het rijbewijs een keuring plaatsvinden. Verschillende partijen spelen hierbij een rol: het CBR, de gemeente en een (huis)arts. Het CBR beslist uiteindelijk of het rijbewijs wordt verlengd.

Wat neemt u mee naar de keuring:

  • Het formulier “Eigen Verklaring” (van tevoren invullen en ondertekenen)
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Uw medicatielijst (als u medicatie gebruikt)
  • Uw bril of lenzen

Wat houdt de keuring in:

  • Bespreken van de vragenlijst en de gezondheid
  • Lichamelijk onderzoek
  • Bloeddrukmeting
  • Ogentest (met en zonder bril/lenzen)
  • Vingerprik (voor controle op suikerziekte), of
  • Urineonderzoek (controle op suikerziekte)

De keuring duurt 20 minuten.

De kosten van de rijbewijskeuring bedragen €45,- . U dient vooraf, contant en gepast te betalen.

Het is verstandig om tenminste 3 maanden voordat het rijbewijs afloopt een afspraak voor een keuring te maken. Als u meer informatie wil over de keuring dan kunt u dit opvragen bij het CBR en/of de gemeente Gouda. De eigen verklaring kunt u halen bij de gemeente. Hier zijn kosten aan verbonden.