Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. 

U kunt bij de assistente verder op afspraak terecht voor:

 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Urineonderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Reizigersadvisering en vaccinaties
 • Tapen van de enkels
 • Injecties
 • Zwachtelen van de benen

De praktijkondersteuners van de huisartsen (POH) hebben speciale spreekuren voor mensen met suikerziekte, hart- en vaatziekten, astma/COPD, ouderen en mensen die willen stoppen met roken. Ook doen zij kortdurende behandeling/begeleiding van mensen met veelvoorkomende psychische klachten, zoals overspannenheid, angst en depressie (POH GGZ). Alle activiteiten worden in nauwe samenwerking met de eigen huisarts uitgevoerd.