Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Voor een afspraak kunt u bellen op werkdagen
tussen 8.00 - 11.00 uur en 14.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 533133.

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact.
Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Meerdere klachten of vragen?

Er wordt per afspraak 10 minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, overleg dan met de assistente. Zonodig kan meer tijd worden ingepland.